Novinky

Finanční a ekonomické informace 7-8/2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Publikace
 • Finanční a ekonomické informace

 • V letním dvojčísle bulletinu Finanční a ekonomické informace jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena témata např. novelizace zákona o daních z příjmů, nový zákon o kontrole, směrnice EK o systémech pojištění vkladů, zadávání veřejných zakázek, vzdělávání zaměstnanců ve státní správě, změny oceňování nemovitostí v novém občanském zákoníku, stínové bankovnictví, podíl sociálních výdajů na HDP v zemích EU, připravovaná novelizace zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, dopad změn v oblasti DPH na chování spotřebitelů a otázka ustanovení nezávislého fiskálního orgánu.
 • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované boji s daňovými úniky, cloud-computingu ve veřejných správách, návrhu zákona o zavedení trestněprávní odpovědnosti podniků, nehospodárnosti PPP projektů a vedlejším účinkům nestandardních monetárních operací Eurosystému prováděných v době finanční krize.
  Z anglického tisku jsme zařadili např. články na téma uhlíková daň, úhrady za poskytování zdravotní péče v USA, faktura v celním právu EU a legislativě o DPH, dopady krize na evropský trh práce, rizika držení virtuálních měn finančními institucemi a úloha veřejného sektoru v přizpůsobování se klimatickým změnám.
  Ve francouzštině jsou články na téma hazardní hry ve Francii, hranice deficitu veřejných financí a přemisťování sídel firem z důvodu daňové optimalizace.
  Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný boji s lichvou.
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Boj proti vyhýbání se dani: aktuální aktivity v mezinárodním měřítku.

Nejčtenější