Novinky

Finanční a ekonomické informace 6/2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

  • Odborná knihovna
  • Rešeršní a dokumentační služby
  • Publikace
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata právní úprava započtení pohledávky po rekodifikaci, nová pravidla pro odměňování bankéřů, nová éra mezinárodní spolupráce při výměně daňových informací, trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce, evropský systém pojištění vkladů, změny v zatížení z přidané hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR, aspekty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, vnější ekonomická rovnováha ČR, daňová politika v zemích OECD, 20 let české ekonomiky ve srovnání se Slovenskem, pojišťovací zprostředkovatelé a DPH, subjektivní blahobyt v ČR a střední Evropě, DPH ve zdravotnictví a veřejné zakázky.
  • Ze zahraničních zdrojů jsme z německy psaného tisku vybrali články věnované legální možnosti snížení daňové povinnosti, daňové optimalizaci formou cum-ex (trade), srážkové dani z kapitálových příjmů, obavám z nového porušení Paktu stability a deflaci v Řecku a Itálii. Z anglického tisku jsme např. zařadili články na téma budoucnost EU, směrnice MiFID2, daňové pobídky na výzkum, vývoj a inovace v EU a pravidla státní pomoci, zdanění majetku bohatých jako způsob snižování veřejného dluhu, určující faktory volatility fiskální diskrece a ekonomický význam finanční gramotnosti a dále článek o knize Thomase Pikettyho Kapitál ve 21. století (o sociální nerovnosti). Ve francouzštině jsou články na téma přehodnocení mezinárodního daňového systému, hlavní trendy v oblasti úspor ve Francii, posouzení nevyhnutelnosti úsporných opatření a systém tvorby cen léků ve Francii.
  • Ze slovenského tisku doporučujeme článek věnovaný prvním výsledkům identifikace daňových podvodů v oblasti DPH (daňové vratky) prostřednictvím kontrolních daňových výkazů a z rusky psaného pak článek k evropským institucím finanční stabilizace.
  • Rubrika Téma měsícepřináší přehledový článek Vyhýbání se dani a společenská odpovědnost firem.

Nejčtenější