Novinky

Dokumentační bulletin 4/2013

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Veřejný sektor
 • Bulletin
 • Odborný tisk
 • Zahraniční tisk
 • Knihovna MF
 • Služby knihovny
 • Finanční a ekonomické informace

 • V tomto čísle jsouz českých titulůodborných časopisů podchycena např. témata pravidla úpadkového řízení v EU, mezinárodní zdanění fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti v kontextu judikatury Soudního dvora EU, zdaňování příjmů a uplatňování výdajů v cizí měně z hlediska daně z příjmů, novela zákona o pojišťovnictví v souvislostí s implementací směrnice Solventnost II, financování služeb sociální péče v ČR, důchodová reforma (shrnutí dosavadního legislativního vývoje), obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňových systémů zemí EU, mezinárodní spolupráce v oblasti výměny informací pro daňové účely z pozice ČR, Rubikovy smlouvy (nový nástroj pro výběr daně z depozit daňových poplatníků ve Švýcarsku při zachování jejich anonymity) a obchodní korporace v podmínkách NOZ. V angličtině je článek věnovaný přelévání finančního napětí a finanční vazby mezi eurozónou a Českem.
 • Ze zahraničních zdrojůupozorňujeme např. na články z německy psaného tisku, a to na téma plánované zrušení škodlivých daňových optimalizací, právo daně dědické v Německu, bezúplatné plnění povinností zaměstnavatele vůči finanční správě a zatížení rakouských domácností náklady na bydlení (výsledky aktuálního šetření).
  Z anglicky psaného tiskujsme pro Vás např. vybrali články zaměřené na optimální zdanění příjmu a trh práce, makroekonomickou výkonnost v období vzestupu a propadu cen komodit, odhady fiskální udržitelnosti Finska, vliv centrálních bank, dopad fiskální úsporné politiky a bonusy bankéřů. Ze slovenského tisku byly zařazeny články věnující se důchodovým systémům v Rakousku a zemích Skandinávie, systémům měnových kurzů v zemích Střední Evropy a nakládání slovenské katolické církve s nemovitým majetkem.

Doporučované

Nejčtenější