Novinky

Dokumentační bulletin 12/2013

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby veřejnosti
 • Odborný tisk
 • Zahraniční tisk
 • Knihovna MF
 • Služby knihovny
 • Finanční a ekonomické informace

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata obecná a specifická pravidla proti zneužívání daňového práva ve vybraných zemích Evropské unie, intrakomunitární dodávky dle interpretace zákona o DPH, specifika účinné lítosti v trestním daňovém právu, výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH, trestný čin krácení daně, poplatku a jiné platby, zdanění práce v ČR, Německu, Polsku, SR a Rakousku, hypotéza finanční nestability Hymana Minskyho, specifika současného vývoje mezinárodního obchodu, odměny zaměstnanců ve veřejné správě, omezení fiskální suverenity států jako možné řešení nestability eurozóny, nový zákon o směnárenské činnosti, daňové transparentní entity a daňové doklady v elektronické podobě a jejich využití v praxi.
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma cena ekologické elektřiny a příspěvek na ekologickou elektřinu, online prodeje digitálních obsahů z pohledu DPH, finanční podpora politických stran poskytovaná soukromou a firemní sférou a přezkum požadavku EU zavést povinnost zavedení podnikového důchodového zabezpečení dle Solvency II.
  Z anglického tisku byly vybrány články týkající se Evropské centrální banky jako věřitele poslední instance na trzích státních dluhopisů, fiskální unie pro eurozónu (ponaučení z historie), střetu zájmů v evropském veřejném právu, nejednoznačně definovaného pojmu „osoba povinná k dani“ v právu EU týkajícího se DPH, zdanění finančních transakcí a opatření OECD proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v roce 2013.
  Dva zajímavé slovenské články se vztahují k přechodu na plastovou verzi bankovek ve Velké Británii a zabezpečování daňových zdrojů z podnikové sféry (návrh daňové licence).
 • Rubrika Téma měsíce přináší přehledový článek Daň z finančních transakcí.

Nejčtenější