Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 9/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata nájemné, přezkumné řízení daňové, finanční leasing v účetnictví a daních, nová evropská úprava evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání, dopady změn daně z přidané hodnoty na reálné příjmy domácností, měnová unie bez fiskální a hospodářské unie, efektivnost rozvojové pomoci a spolupráce, specifika majetkových vztahů ve státním sektoru, majetek státu z pohledu daně z příjmů, abeceda povinností starostů k rozpočtu a účetnictví, daň silniční v praxi, zajištění daně u příjmů nerezidentů, lékaři v zahraničí a daň z příjmů, nový pokyn k promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně, daňové řešení stravenek a trestněprávní rovina porušení daňových předpisů.
  • Ze zahraničních zdrojů je upozorněno  např. na články  z německy psaného tisku, týkající se synchronizace konjunkturálních cyklů v eurozóně a dopadů finanční krize, zdanění bohatých v Evropě, způsobu a nutnosti daňové reformy, elektronické fakturace, zkušeností podnikových daňových oddělení s finanční správou ve 24 zemích světa (průzkum Mezinárodní poradenské společnosti Deloitte) a soukromých úspor v Rakousku – bezpečnostní kotvy v krizových dobách.
    • Z anglicky psaného tisku jsou vybrány články zaměřené na změny ve financování vyššího vzdělání z období 2012-2013 v Anglii, problémové regiony Španělska a Itálie, režim exit tax u různých typů reorganizace firem ve světle práva EU a nedostatek podpory pro zakládání nových podniků předurčených k růstu v Evropě.

Nejčtenější