Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 8/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata ocenění soukromých lékařských praxí, švarcsystém jako nelegální práce, novela zákona o rozpočtovém určení daní, zdanění dědictví ze zahraničí v rámci EU, státní závěrečný účet a hospodaření územních rozpočtů za rok 2011, pořizovací hodnoty domů a bytů, ovlivnění daně z příjmů insolvenčním řízením, historický majetek obcí, bytová družstva  a zákon o obchodních korporacích a mediace v právním prostředí.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se stavu a perspektiv  zjednodušené daně z příjmů, aspektů  daně z výnosu u cloud computingu a zdanění obratů ze softwarových projektů. Z anglicky psaného tisku jsou  vybrána  témata: skandál kolem sazby LIBOR, bankovní unie v EU, daňové šetření na příkladu spolkové země Dolní Sasko, nové tendence ve fiskální politice – generové rozpočtování, vývozní specializace Francie a dalších čtyř předních  zemí EU v letech 1990‐2009, působení zimních olympijských her v Salt Lake City v Utahu z roku 2002 na zaměstnanost, vývoj cen zlata a dopady politických rozhodnutí týkajících se dluhové  krize na evropské trhy státních dluhopisů. Ze slovenského tisku se upozorňuje  na článek, který je  zaměřen na analýzu rigidity spotřebitelských cen v SR.

Nejčtenější