Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 7/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny zákona o dluhopisech, klamavá reklama v oblasti finančních služeb, legislativa zadávání veřejných zakázek, změny ve veřejné správě ČR od 1.7.2012, vývoj zkrácených pracovních úvazků v Evropě, katastr nemovitostí a jeho význam pro daň z nemovitostí, návrh EK k právní úpravě koncesí, vliv globalizace na fungování mezinárodního obchodu a finanční gramotnost (účast ČR v mezinárodním pilotním projektu). V anglickém jazyce je článek zabývající se rozložením zvýšeného daňového břemene u zemědělských produktů a potravin v ČR. 
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se sazby daně z příjmu a principu sociálního státu, dědické daně v Německu, stabilní ceny benzínu v Rakousku a přínosu daňového práva při dluhové krizi státu. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: bankovnictví a finance ve střední a východní Evropě, akciové trhy, španělský bankovní systém, prevence a řešení daňových sporů v rámci mezinárodní výměny informací, zdanění kapitálových příjmů v USA a Velké Británii, koordinace hospodářské politiky eurozóny a reorganizace francouzského hospodářství.
  • Ze slovenského tisku je upozorněno  na článek, který je zaměřen na kvantifikaci přínosů a nákladů vstupu SR do měnové unie, a z ruského tisku na článek týkající se rizik dluhové politiky Ruska na pozadí globální dluhové krize.

Nejčtenější