Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 6/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata rozpočtová a daňová reforma podle Karla Engliše, novinky týkající se znaleckých posudků v novele zákona o přeměnách,  právní úprava provozování sázkových her na internetu, nepřímá držba cenných papírů - právní pojetí cenných papírů vedených v podobě záznamů na účtu,  změny legislativy financování veřejných rozpočtů, státní dozor nad obcemi, registrace veřejnoprávních subjektů k DPH, úvaha nad daní z převodu nemovitostí v ČR, zákon o Finanční správě ČR, význam konceptu sociálního státu po ekonomické krizi, specifika francouzského přímého zdanění a jeho terminologické aspekty, trhy práce ve státech Visegrádské čtyřky a ekonomická krize a vývoj vnímané korupce v zemích Visegrádské čtyřky a v Číně.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se přehledu změn ve zdaňování podnikového následnictví v Německu, kvality odhadů daňových příjmů, souvislostí mezi růstem a velikostí podniků, podílu státních či polostátních bankovních subjektů Německa na nákladech restrukturalizace zadlužení Řecka a nové koncepce ochrany zaměstnanců ve fyzicky náročných zaměstnáních v Německu, která se týká snížení důchodového věku. Článek k integrovanému trhu služeb bezhotovostního platebního styku v eurech je v anglické i německé jazykové mutaci. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: nová podoba bankovnictví, možnosti snížení nákladů státu, penzijní fondy z pohledu DPH v EU, daňové stimuly výzkumu a vývoje v Evropě, odměňování vedoucích pracovníků ve finančním sektoru a zemětřesení v Tóhoku z pohledu ekonomických nákladů.  Ze slovenského tisku je upozorněno  na článek, který je zaměřen na krátkodobý vliv rozpočtových vztahů s EU na slovenskou ekonomiku.

Nejčtenější