Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 5/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata revize transparenční směrnice,  úprava přechodu nájmu bytů, rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv po novele zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, úprava veřejných zakázek v SRN a ČR, změny legislativy financování veřejných rozpočtů, namátková kontrola a její místo při správě daní, účetnictví jako důkaz v daňovém řízení, zdanění podnikatelů v ČR a SRN, daňové doklady v elektronické podobě, DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012, návrhy daňových změn, dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v ČR a věcné změny v zákoníku práce od 1.1.2012. V anglickém jazyce je uveden příspěvek  na téma testování vypovídací schopnosti ukazatelů daňové progresivity.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články  z německy psaného tisku, týkající se postupu stanovení bodu konjunkturálního obratu při zohlednění problematiky reálného času a lhůty povinné archivace daňových dokladů.  Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: hodnocení doktrín boje s daňovými úniky v USA a EU, návrhy ukončení plateb v hotovosti, stínové bankovnictví, německý hospodářský model, vliv sociálních výdajů na hospodářskou činnost a systém sociálních dávek.  Neméně zajímavé jsou články z ruského tisku týkající se peněz a tržního hospodářství a  příčin poklesu cen v aukcích a problémů s realizací státních zakázek. Ze slovenského tisku je upozorňováno na dva  články, které jsou zaměřeny na vlivy změn sazeb zdanění práce v zemích eurozóny a na vybrané prvky daňové techniky.

Nejčtenější