Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 4/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata organizace dohledu nad finančním trhem v EU, bankovnictví a trestní odpovědnost právnických osob, propojení korporátní a osobní daně z příjmů v  EU, trestní odpovědnost daňového poradce, postup firmy v případě zpronevěry účetního, ekonomické aspekty stárnutí populace ve vyspělých zemích, mandatorní výdaje a flexibilita fiskální politiky v ČR, priority evropského pojišťovnictví pro rok 2012, vliv politicko rozpočtového cyklu na hospodářskou politiku ČR, dary v účetnictví a daních, spolupráce mezi veřejnými zadavateli – nová výjimka pro zadávání veřejných zakázek a změny v nemocenském pojištění v roce 2012. V anglickém jazyce je uveden příspěvek na téma Česká republika na  cestě k euru.
  • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   z německy psaného tisku, týkající se návrhu zákona k odstranění studené progrese, k francouzskému skupinovému zdanění, k daňovému břemenu z titulu korporační daně ve Francii, k opatření proti skladování hotovosti a ke  zmaření praní peněz. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: dluhové kapitálové trhy, účetnictví veřejného sektoru, vzory snížených sazeb DPH v EU, zvláštní zpráva o finanční inovaci, historické modely a dynamika veřejného dluhu, výdaje a investice do nehmotného majetku v Německu a stav italské ekonomiky.
  • Neméně zajímavý je článek z ruského tisku týkající se přednášky k 250. výročí vydání Teorie mravních citů od Adama Smithe (nositele Nobelovy ceny).

Nejčtenější