Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 3/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata změny rozpočtových pravidel, požadavky na úředníka ve veřejné správě, aplikace institutu ručení v daňových řízeních, DPH ve zdravotnictví v roce 2012, mezinárodní vymáhání daňových pohledávek ve světle nové právní úpravy, nový globální měnový a finanční systém a otázka hegemonie, veřejná zadluženost zemí střední a východní Evropy v kontextu světové hospodářské krize, zahraniční obchod ČR a jeho podpora v období krize, akciová společnost na prahu rekodifikace a zákonnost poplatku  za vedení úvěrového účtu. 
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se požadavku Spolkového soudního dvora na tvrdé tresty pro pachatele daňových úniků, nového prováděcího výnosu k oblasti „daňové zvýhodněné účely“, dědické daně (prověření privilegií bohatých dědiců) a novinek ve zdanění podnikové transformace. Z anglicky psaného tisku jsou vybrána  témata: produktivní vládní výdaje a fiskální udržitelnost, dopad účtů nezaměstnanosti na trh práce, britský zákon o úplatkářství z roku 2010: obsah a důsledky, integrovaný evropský trh karetních plateb a nedostatky evropského trhu obchodování s emisemi.
    • Neméně zajímavý je článek z ruského tisku týkající se Ruska v mezinárodním pohybu kapitálu a   stať ze  slovenského tisku k efektivnosti investic do zdravotnictví a jejím determinantám.

Nejčtenější