Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 2/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Bulletin
 • Odborný tisk
 • Zahraniční tisk
 • Knihovna MF
 • Finanční a ekonomické informace

 • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata evropská ekonomika ve střednědobé perspektivě, transparentnost a regulace v lobbingu, čtyři možné  scénáře vývoje ekonomie v dlouhodobém horizontu, hmotněprávní standardy ochrany přímých zahraničních investic, zadávání veřejných zakázek, nařízení o krátkých prodejích a swapech úvěrového selhání, zdanění zpevněných ploch pozemků daní z nemovitostí, provozovatelé elektronických tržišť veřejné správy, právní úprava postavení a činnosti finančního arbitra, daň z nemovitostí v roce 2012 a daň z příjmů z více pohledů.  Ve slovenštině je zajímavý článek Fiskální udržitelnost penzijních systémů jako významná část problematiky veřejných financí. 
 • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající  se hodnocení účelu a efektu snížené sazby DPH, zákona o optimalizaci prevence praní peněz, historického pohledu na rovnou daň, etickou stránku odborných ekonomických studií, článků atd. a dlouhodobých dopadů nezaměstnanosti v době recese na životní úroveň jednotlivce.
  • Z anglicky psaného tisku byla vybrána  témata:  působení volatility makroekonomických a fiskálních proměnných na skladbu    veřejných výdajů prostřednictvím empirické analýzy dat (10 zemí EU), elektronické útoky, zvláštní zpráva o státním kapitalismu, Londýn jako nejvýznamnější mezinárodní finanční centrum,  budoucnost evropského systému DPH, udržitelnost veřejných financí ve Francii a ponaučení z první globalizace 1870-1914 (studie).
  • Neméně zajímavý je článek ze slovenského tisku ke změnám v práci daňových úřadů z titulu nového slovenského zákona o správě daní.

Nejčtenější