Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 11/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata  analýza směrnice IMD2 (Insurance Mediation Directive), enviromentální pojištění, mezinárodní zdanění příjmů, nemovitosti v daňové a účetní praxi, duševní vlastnictví a ochrana spotřebitele, revize směrnice o zprostředkování pojištění a návrhu nařízení o sdělení klíčových informací o investičních produktech, bankrot obcí a zahraniční zkušenosti, daň z příjmů při ukončení podnikání, změny v zákoně o účetnictví, návrh směrnice o společném konsolidovaném korporátním základu daně, právní úprava společnosti s ručením omezeným v zákoně o obchodních korporacích, změny v oblasti vystavování daňových dokladů od 1.1.2013 a zásada proporcionality při správě daní.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se plánu reformy daně z nemovitostí v Německu, změn účetního práva malých kapitálových společností, daňového zákona pro rok 2013 (plánovaných změn v oblasti financování) a KfW v Německu (státní podpůrná banka)
    •  Z anglicky psaného tisku byly pro Vás např. vybrány články zaměřené na globální likviditu (koncepty, měřítka a důsledky z pohledu měnové politiky), na nárůsty necenové konkurenceschopnosti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy na trhu EU, přehled světové ekonomiky zaměřený především na otázku rostoucí nerovnosti jako jednoho z největších sociálních, hospodářských a politických problémů současnosti, na analýzu stavu běžného účtu obchodní bilance Číny a směnných kurzů čínského jüanu, amerického dolaru a dalších měn, na metodu snižování korupce a na koncentraci bankovního odvětví a na zadluženost podniků (střední a východní Evropa).

Nejčtenější