Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 10/2012

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata  potenciální dopady nové bankovní regulace na bankovní sektor v České republice, vliv  sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci, odraz ekonomického vývoje vybraných zemí ve struktuře výdajů na konečnou spotřebu, vlastnosti rozhodnutí při správě daní, správní trestání a správní právo trestní, kontinuita daňového řízení v kontextu s probíhajícím insolvenčním řízením, odpočet DPH a dotace, nařízení a novela směrnice o trzích finančních nástrojů  a škody v dani z příjmů a jejich náhrady.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající  se rizika radikální konsolidace, sbližování podnikového zdanění mezi Německem a Francií, historie a filozofie zaměření Deutsche Bundesbank a nové státní smlouvy o loteriích v Německu.  V anglické a německé jazykové verzi je dostupný článek věnovaný novým zásadám pro infrastruktury finančního trhu dle CPSS-IOSCO.  Z anglicky psaného tisku jsou  např. vybrány články zaměřené na  financování vědy a výzkumu, rozsáhlou regulaci bank eurozóny a anglickou centrální banku.  Článek Sociální aspekt daňových reforem je k dispozici v ruštině.

Nejčtenější