Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 9/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata právní úprava cenných papírů v návrhu nového občanského zákoníku, odhad ceny obvyklé podniku z hlediska teorie ohodnocování podniku, cizoměnové úvěry v účetnictví, strategie pro jednotný trh práv duševního vlastnictví v EU, dlouhodobý majetek v zákoně o DPH, fotovoltaika a DPH,  novela zákona o daních z příjmů od 15.7.2011, osobní účast na jednání se správcem daně, zdanění příjmů z provozu fotovoltaických elektráren, výkon veřejné správy u obcí z pohledu DPH,  zdanění příjmů ze zaměstnání v zahraničí, zdanění výdělečné činnosti starobního důchodce, režim zdaňování společností ve Švédsku a Velké Británii, vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU,  vývoj, struktura  a osud československého státního dluhu v letech 1945-1953 a hospodářská krize 2008-2009 (analýza příčin). V anglickém jazyce je psán příspěvek věnovaný efektivitě kontroly spojování podniků v EU v období 1990-2008.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se studie o efektech konsolidační fiskální politiky,  porovnání zásady objektivity v HGB a IFRS, konsolidované DPH ve Francii a  ideálního daňového systému.  Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: financování projektů na budování infrastruktury z peněz soukromého  sektoru,  ratingové agentury,  státní pomoc a fiskální protekcionismus v EU, finanční krize a posílení globální spolupráce v hospodářské a finanční oblasti, použití společného konsolidovaného základu korporační daně k určení zdanitelného příjmu v členských státech EU, sektorový model jádrové inflace a daňový režim mezigeneračních převodů majetku.

Doporučované

Nejčtenější