Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 7/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata srovnávací analýza financování udržitelného sociálního systému v ČR a vybraných členských státech EU, novelizace daňového řádu zákonem č. 30/2011 Sb., přínosy, náklady a podmínky udržitelnosti jednotné evropské měny, návrh na nové zdroje financování rozpočtu EU, faktury zasílané e-mailem a daňové doklady po novele zákona o DPH, hospodaření ÚSC, novela zákona o spotřebních daních, povinnost mlčenlivosti příslušníků celní správy ČR, smluvní nájemné a mapy nájemného, silniční daň, jednotný trh EU,  Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a daň z příjmů právnických osob.  V angličtině je zajímavý  článek  vztahující se  k úloze oceňování reálnou hodnotou v nedávné finanční krizi a k úloze oficiální statistiky v souvislosti s celosvětovou krizí.
  • Ze zahraničních zdrojů  se upozorňuje  např. na články z německy psaného tisku, týkající se podílu bank na krizi  v eurozóně, státní pomoci podnikům v Německu, důvodů rostoucího renomé odborů v Německu, nejdůležitějších daní v mezinárodním porovnání za rok 2010 a návrhu účelového schématu členění v rozvaze.

Nejčtenější