Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 6/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena  např. témata nájemní bydlení, platební služby a smlouvy o účtech, ochrana daňového subjektu proti nezákonným  či nesprávným postupům správce daně, kontrola dotací u neziskových subjektů, novela zákona o spotřebních daních od 1.5.2011, přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, přípustnost namátkové daňové kontroly prováděné finančními orgány (judikatura Ústavního soudu), dopady vládního nařízení o platových poměrech a nemocenská a náhrada mzdy při trvání dočasné pracovní neschopnosti v letech 2008-2011. V angličtině je zajímavý  článek  vztahující se k regionální analýze bublin ceny bydlení a jejich určujících faktorů v ČR. 
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se  problematiky mezinárodních zúčtovacích cen (mezinárodní judikatura), církevní daně v Německu, DPH v případě prodeje/výdeje jídel k okamžité konzumaci a přehledu právních, regulatorních, účetních a daňových aspektů (restrukturalizační zákon).
    • Z anglicky psaného tisku byla vybrána témata:  přehodnocení zdaňování finančního odvětví, veřejné investice za fiskálních omezení, bankovnictví a finance v středoevropském regionu, změny v mezinárodním bankovnictví a konečně eurozóna jako optimální měnová oblast.  Ve  slovenštině je článek zaměřený na moderní aktuárské modely v pojišťovnictví.

Doporučované

Nejčtenější