Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 5/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata novela zákona o účetnictví, zjišťování finanční kondice obce, daň z přidané hodnoty a její vliv na rozpočty obcí,  uplatňování odpočtu DPH (změna pravidel od 1.4.2011), vymáhání daní podle daňového řádu, působení soukromého a veřejného práva v oblasti práva obchodních společností, novinky v podnikání českých speciálních fondů a českých standardních fondů, soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávní regulace v sektoru finančních služeb, dohled nad pojišťovnictvím v EU, změna v odpočtu hodnoty darů v dani z příjmů v EU a  regulace bankovního sektoru. V angličtině vyšly zajímavé články vztahující se k hodnocení souladu českého daňového práva s právem EU se zaměřením na zdaňování nerezidentů a k dlouhodobé udržitelnosti penzijních systémů ve světle zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se  povinnosti uchovávání digitálních podkladů k hotovostním obchodům, srážkové daně, rakouské daňové struktury v mezinárodním porovnání, systému důchodového zabezpečení pro úředníky v Německu a zásad sociální tržní ekonomiky.  Z anglicky psaného tisku jsou vybrána témata:  působení krize na půjčky v zahraniční měně v zemích střední, východní a jihovýchodní  Evropy, vliv krize na zaměstnanost a mzdy ve Francii, praxe a vyhlídky střednědobého ekonomického prognózování, dluhová krize evropských států,  EU a účinnější daňové kontroly, nová daňová strategie pro EU, důchodové zabezpečení a potřeba jeho reforem, rating  a eurozóna. V ruštině je článek k vývoji rozpočtové politiky Ruska v první dekádě 3. tisíciletí.

Nejčtenější