Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 3/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata trendy v oblasti právní ochrany spotřebitele,  zahraniční rozvojová spolupráce v kontextu fiskální konsolidace v ČR, ekonomie obnovitelných zdrojů energie, evropská dluhová krize a snahy o její překonání, novely zákona     o daních z příjmů, statut evropské společnosti, internetové sázení (konzistentnost národních právních úprav ve světle judikatury ESD), novela zákona o platebním styku, vliv úsporných opatření státu na hospodaření obcí, rozdíly v systémech pojištění vkladů v USA a v EU, přerozdělení výnosů sdílených daní v Sasku, státní rozpočet na rok 2011 a veřejné dotace do železniční dopravy.  V angličtině vyšly články vztahující se k  výnosové křivce českých státních dluhopisů od roku 1999 do současnosti a k daňovému klínu z nákladů na pracovní sílu.
  • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články   z německy psaného tisku, týkající se koncepce daňové reformy odloženého zdanění příjmů vypracované Joachimem Mitschkem, úřední statistiky korporační daně v Německu, registračních pokladen, reformy daně z nemovitostí, plánovaného švýcarského zákona o refundaci neoprávněně nabytých majetků politicky exponovaných osob a reformy daně z nemovitostí. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k evropské a mezinárodní daňové spolupráci, k postavení centrálních bank a fúzím burz.

Nejčtenější