Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 2/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata daňové změny v roce 2011, mezinárodní výměna daňových informací, daňový řád, fotovoltaika a její daňové řešení, soustava veřejných fondů ve vybraných státech střední Evropy, práva a povinnosti věřitele při poskytování spotřebitelského úvěru, náhrada mzdy za pracovní neschopnost, hrubý disponibilní důchod domácností v ČR a změny v jeho struktuře v letech 2000-2009 a hlavní výzvy reformy rozpočtu EU (postoje členských států a institucí EU včetně pravděpodobných scénářů vývoje).
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se zákona ke zlepšení boje s praním špinavých peněz a s daňovým únikem, problematiky minimálních mezd (studie americké univerzity v Berkeley),  příznivých efektů státních zásahů do hospodářství a trhu, dopadů absolutního přechodu k bezhotovostnímu platebnímu styku, nejstarší dosud platné vkladní knížky v Německu, nouzových programů německé vlády a zákona o podpoře individuálního vzdělávání. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k inflaci, zvláštním daním v Maďarsku, k novým pravidlům EU pro DPH,  k podvodům s emisemi, ke změnám v přídavcích na děti a účasti žen na trhu práce, k horizontální spravedlnosti v německém systému daní a dávek a dopadu zdanění fyzických a právnických osob na volbu kapitálové struktury.

Nejčtenější