Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 12/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v ČR po vstupu do EU, směrnice o správcích alternativních investičních fondů, spotřebitelské úvěry (nově v pravomoci finančního arbitra), místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury, evropská společnost v ČR, DPH ve zdravotnictví a sociálních službách, deformace trhu práce prostřednictvím systému zdaňování fyzických osob, pojistný trh ČR 1991-2010, nová regulace finančních institucí FATCA, (Foreign account tax compliance Act), poskytování informací  o platech zaměstnanců obcí a Švarc systém. V angličtině vyšly články vztahující se k vlivu šrotovného na chování spotřebitele a na agregátní spotřebu a dále k měření spokojenosti se životem napříč ČR.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na články   z německy psaného tisku, týkající se změn německého investičního práva, elektronických mzdových karet, nového německého indexu konjunktury, plánu zpoplatnění vodních cest v Německu a novelizace institutu sebeudání. Z anglicky psaného tisku byla vybrána  témata: optimální daňový systém, měnové a finanční krize v období 1990 – 2010, studentské půjčky v Americe, vliv krize eurozóny na východoevropské měny, efektivnost režimu DPH pro charity v EU a odezvy fiskální politiky zemí eurozóny na hospodářskou krizi. Neméně zajímavý je článek ze slovenského tisku k regulaci nelegálního online hazardu podle návrhu slovenského MF.

Doporučované

Nejčtenější