Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 1/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • Z českých titulů odborných časopisů jsou podchycena např. témata: termín „stálá provozovna“, korupce v ČR, zavedení daně z finančních transakcí či finančních aktivit, novela zákona o DPH k 1.1.2011, porušování povinností při správě daně (srovnání daňového řádu a zákona o správě daní a poplatků), specializovaný finanční úřad, zadluženost měst a obcí, registrace k DPH a obce, česká a slovenská úprava prekluzivní lhůty v daňovém řízení, účetnictví obce (podrozvahové účty), zdaňování příjmů sportovců v ČR, penzijní reforma, spotřebitelský úvěr, příjmy z pronájmu a prodeje nemovitosti z hlediska daně z příjmů a změny v sazbách  DPH v ČR (článek je v angličtině).
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje  např. na  články z německy psaného tisku, týkající se problematiky snížení sazby DPH, obnovení obecní daně a reformy daňového financování obcí. Ve slovenštině je článek vztahující se k rovné dani a zdanění práce v ČR a SR. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati k financování sociálního zabezpečení prostřednictvím zdanění kapitálových příjmů, k veřejným financím v eurozóně, k výsledkům šetření v oblasti strukturálních fondů EU a k vyrovnávacímu hraničnímu mechanismu u daně z uhlíku a nákladům povolenek pro emise CO2. V ruštině je zajímavý článek o zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatelstva v Ruské federaci.   

Doporučované

Nejčtenější