Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 11/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata rozpočtové určení daní, financování bytových potřeb (daňové úlevy), obce a změny v účetnictví od roku 2012, přístup k nadnárodním informacím, identifikace a kvantifikace daňových úlev v ČR v roce 2008, novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, laureáti Nobelovy ceny za ekonomii v roce 2011, rozvojová spolupráce České republiky s postsocialistickou Asií, kvantitativní přehled české legislativy v roce 2010, návrh novelizace zákoníku práce a problematika nájemní smlouvy.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se povinnosti uhrazení poplatku za poskytnutí závazné informace v Německu, příspěvku k důchodům pro dlouhodobě pojištěné, soukromého připojištění k důchodu v Německu a jednorázového odpisu nákladů spojených s profesním vzděláváním či pomaturitním studiem v prvním roce zaměstnání. Z anglicky psaného tisku byla vybrána témata:  změny  týkající se bankovního tajemství ve Švýcarsku, boj proti podvodným obchodům, návrh EK na směrnici pro společný konsolidovaný základ korporační daně,  solární energie, přenos měnových šoků z eurozóny do ČR, Polska a Maďarska (údaje z modelu FAVAR),  zákonné sazby korporační daně a smlouvy o dvojím zdanění a přechodně kolísavý státní dluh a inflace.

Doporučované

Nejčtenější