Novinky

Dokumentační bulletin MF č. 10/2011

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata novela zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012, stanovení místního koeficientu pro rok 2012 (daň z nemovitosti), aktuální problémy institutu oddlužení a oddlužení manželů, zdanění příjmů z prodeje akcií, historie vykazování rozvahové položky goodwill, ratingové agentury v hledáčku orgánů a institucí EU, vybrané benefity a jejich účetní a daňové řešení, účtování derivátů, nová pravidla pro ekonomické řízení v EU a  speciální žaloby EK vůči ČR.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články   z německy psaného tisku, týkající se státní podpory a ceny  vlastního bydlení v Německu, předstihových indikátorů (Německo, Velká Británie, Japonsko a USA), nákladů Německa, spojených se zavedením eurobondů a zvyšování daní z vysokých příjmů v evropských zemích. Z anglicky psaného tisku jsou vybrána témata: horké peníze a sériové finanční krize, implicitní daňová sazba na příjem právnických osob ve Francii,  devizové rezervy rozvíjejících se zemí a strategie hromadění, mezinárodní pravidla regulace kapitálu Bazilej III, zneužívání práva EU pro DPH, směrnice Rady č.2011/16/EU o administrativní spolupráci v oblasti zdanění, budoucnost bankovního průmyslu, zdanění nehmotného majetku v severských zemích a Evropský stabilizační mechanismus. Ve slovenštině je pak příspěvek k problematice hmotné zodpovědnosti veřejných činitelů SR.

Doporučované

Nejčtenější