Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 9/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  nepojmenované smlouvy a hospodářská praxe veřejné správy, územní samospráva v Sasku a institut finančního vyrovnání,  závazné posouzení u neziskových subjektů, změny v prováděcích vyhláškách MF, nová pravidla pro úřad finančního arbitra, zdaňování lihu z nadlimitního pálení, doporučení vládní komise pro přípravu penzijní reformy, polemika V. Špidly s návrhem důchodové reformy uvedené komise, hospodářská soutěž a státní podpora finančních institucí v době finanční krize (EU), nová právní úprava platebních služeb, nové prováděcí předpisy k zákonu o cenách, Lisabonská smlouva a ekonomická nezávislost České republiky a systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí. V anglickém jazyce je  dostupný  článek  týkající se  základních principů oceňování pojišťoven.
  • Ze zahraničních  zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se státního dluhu a úrokového zatížení, neperspektivního kapitalismu finančního trhu, nepořádku a plýtvání na německých úřadech (rozhovor s prezidentem Německého účetního dvora) a důsledků možného návratu k německé marce. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o boji s praním špinavých peněz ve Francii, o obraně bank proti mezinárodnímu souboru pravidel „Basilej 3“, o německém zákonu proti daňovým únikům a o reálných dopadech krize na domácnosti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Ve slovenštině je článek o aktuálním vývoji v oblasti evropské regulace finančního trhu.

Doporučované

Nejčtenější