Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 8/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  NKÚ a kontrola hospodaření obcí, fiskální pravomoci obcí a koeficienty daně z nemovitostí, prováděcí vyhlášky MF ČR, regiony se soustředěnou podporou státu 2010-2013, EMCS (elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani), minimální mzda a trh práce, nemovitý majetek obcí, úprava spotřebitelských úvěrů, účetnictví na pomoc udržitelnému rozvoji, předpisy EU (příprava a sjednávání). V anglickém jazyce  jsou dostupné články týkající se mezigenerační solidarity v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě, penzijních reforem v posttranzitivních zemích a migrace a stárnutí obyvatelstva ČR a zemí EU.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se eura - měkké měny, Lisabonské smlouvy z pohledu finanční politiky, účtu za život na dluh a vnímání daňového zatížení. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o opatřeních vlád zemí eurozóny na podporu finančního sektoru, škrtech v sociálním zabezpečení ve V.B., daňových amnestiích z pohledu roku 2009 (63. kongres IFA), o korupci, finančních rizicích a zranitelnosti v rozvíjející se Evropě, úniku u zdanění úrokových příjmů, směrnici EU o úrocích z úspor a dopadu na kapitálový trh.

Nejčtenější