Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 7/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: evropská fiskální pravidla po 15 letech, nová právní úprava kolektivního investování v komunitárním právu, výše starobního důchodu v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, daňové povinnosti obcí, financování veřejných rozpočtů, Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu 2009 a veřejnoprávní smlouvy.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku, týkající se názorových směrů a koncepce daňové reformy, informací o státních podílech v podnicích v Německu, kumulace bankovní moci, daňového  osvobození činnosti soukromých učitelů a rané historie národohospodářských účtů v Západním Německu. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati o dlouhodobých cílech z hlediska státního dluhu a vyjednávání o zamezení dvojího  zdanění v Německu, o bankovní regulaci v USA, o situaci evropského pojišťovnictví a znění  Směrnice Rady č. 2006/112/ES z 28.11.2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Ve slovenštině je příspěvek věnovaný analýze vlivu vojenských výdajů na ekonomický vývoj.

Doporučované

Nejčtenější