Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 5/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: financování veřejných rozpočtů (změny v legislativě), neplnohodnotné formy pracovních kontraktů, výhled jednotlivých obecních daňových příjmů v roce 2010, britská inspirace k možnostem úspor ve veřejné správě, predikce hospodaření územních rozpočtů na rok 2010, ztráta centrální banky (na příkladu ČNB), právní úprava hospodaření s majetkem státu v ČR a SR,  změny právní úpravy veřejných zakázek v ČR  a  novela zákona o loteriích. 
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se Německa, a to daňové úlevy a stimuly k podpoře výzkumu a vývoje v Německu a v Evropě, plán reformy komunálních financí a nedostatečný boj s praním špinavých peněz (zpráva FATF).  Z anglicky psaného tisku se doporučují stati o typologické studii praní špinavých peněz, prosazování opatření proti podvodům v EU, výkonnosti soukromých a státních bank v Rusku,  trendech  na trhu s bydlením ve Francii (studie), mezinárodním srovnání daňové politiky  a politiky sociálního zabezpečení a v zákonu proti daňovým únikům v Německu. Ve slovenštině je příspěvek věnovaný maastrichtským kritériím a ekonomické  teorii.

Doporučované

Nejčtenější