Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 14/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami  jsou uvedeny  např. : Euro (ano-ne?), Evropeizace veřejné sféry,  Investování pro začátečníky, Katalog prací  (uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1.10.2010),  Kontrola ve veřejné správě,  Ochrana a licencování počítačového programu, Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu a Conseil d’Etat, Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  Finanční analýza  (komplexní průvodce s příklady), Globální problémy světa  v ekonomických souvislostech, Investiční strategie pro třetí tisíciletí, Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora EU a  Pojišťovací právo. 
  • Ze zahraničí  byly zakoupeny či získány např. tituly: EU VAT compass 2010/2011, The euro: the first decade, Making reform happen: lessons from OECD countries,  Model tax convention on income and on capital: condensed version 22 July 2010, OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010, Public finances in EMU, Stamp duty land tax a Sub-national governments in the European Union:  organisation, responsibilities and finance.

Doporučované

Nejčtenější