Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 12/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: obecní rozpočty v roce ekonomické recese, porovnání daňové zátěže ve světě, přehled mezinárodní úpravy účetnictví a výkaznictví PPP projektů, sociální bydlení a jeho trendy, daňová (ne)diskriminace osob ze zemí EU/EHP, první krize eura (analýza možných cest) a sazby DPH v členských státech EU v období ekonomické krize.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku, týkající se statistického šetření majetku domácností v eurozóně, problematiky fiskálního privilegia v Německu, faktorů konjunkturního oživení v Německu a fiskálního významu a právních aspektů příspěvku solidarity.   Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o  dopadu krize na země střední a východní Evropy, o efektivnosti fiskálních politik eurozóny, o daňové uznatelnosti úroků z půjček využívaných k financování distribuce dividend, o stavu  veřejných financí ve Francii a o hodnocení návrhu Evropské komise na změnu DPH u finančních služeb.  Ve slovenštině je psán zajímavý příspěvek k regulaci hazardních her v SR a v ruštině pak stať ke kapitálovým penzijním systémům v zahraničí a jejich zavádění v Rusku.

Doporučované

Nejčtenější