Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 10/2010

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Bulletin
  • Odborný tisk
  • Zahraniční tisk
  • Knihovna MF
  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami jsou např. tituly: Regionální ekonomie: teorie a aplikace, Bankéř první republiky: život a dílo dr. Jaroslava Preisse,  Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy, Majetek státu v platné právní úpravě, Orientační průvodce novým daňovým řádem,  Peníze a zlato, Právo, ekonomie a politika, Směrnice ES o dani z přidané hodnoty: praktický komentář, Úvod do evropského práva,  Základy oceňování nemovitostí, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o zaměstnanosti a Zákon o vyvlastnění.
  • Ze zahraničí byly zakoupeny či získány např.:  The black swan:  the impact of the highly improbable, Convergence report 2010, Governing financial services in the European Union:  banking, securities and post-trading, The handbook of West European pension politics, The law of payment services in the EU:  the EC Directive on payment services in the internal market, Personal provision of retirement income:  meeting the needs of older people?, The reality of budgetary reform in OECD nations:  trajectories and consequences a This time is different: eight centuries of financial folly.

Nejčtenější