Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 9/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: závěr diskuse k přijetí společné evropské měny v ČR (časopis Euro), výpadek inkasa daní,  implementace evropského práva do české daňové legislativy (daň z příjmů), aktuální situace českého finančního sektoru, ústavnost daňových kontrol, opravné prostředky při zadávání veřejných zakázek, sankce za nerespektování rozsudku ESD o porušení práva ES, sestavení matic národního a sociálního účetnictví, změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní, problémy účetnictví ÚSC, projekt JIM (jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů).
  • Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články z německého tisku týkající se  judikatury Nejvyššího soudu k ručení daňového poradce, zákona o zaručeném důchodu, rozšíření ochrany vkladů střadatelů, aktuálních podmínek refinancování  bank, reformy právní úpravy daně ze mzdy,  vývoje veřejných financí  roce 2008,  podvodů v oblasti daně z obratu v EU a mezinárodního bankovního dohledu. Z ostatního tisku jsme zdokumentovali problematiku nestandardních kroků centrálních bank,  partnerství veřejného a soukromého sektoru a akruálního rozpočtování z pohledu fiskální politiky. Dále pak zvláštní zprávu o eurozóně a analýzu nákladů na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz ve Švédsku.

Nejčtenější