Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 8/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  stav regulace finančního trhu (dokument EK), deset let eurozóny, testování skandinávského hospodářského modelu globální ekonomickou krizí, nový zákon o auditorech, návrh euronovely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, penzijní připojištění,  kořeny finanční krize a její vliv na rozvinutí globální ekonomické krize, aktuální ekonomický vývoj a územní rozpočty v roce 2009, analýza financování místní samosprávy, hospodaření krajských samospráv 2004-2007, obecní majetek,  změny zákona o dani z nemovitostí k 1.1.2009 a  regionální rozdělení příjmů v  západní Evropě (v angl. jaz.).
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články z německého tisku vztahující se k podnikovým daním, k návrhu novely zákona o bankovních dozorčích radách, k jištění vkladů a odškodňování investorů,  k zvýšení mýtného, ke snížení ceny elektřiny, ke zpřísnění dozoru nad trhem s vodou, k recesi v historii Německa a ke konvergenci cen v eurozóně. Dále doporučujeme z rakouského tisku  články k efektivitě fiskálních opatření na podporu růstu a oživení konjunktury v době krize a k vyčleňování veřejného sektoru v Rakousku a z francouzského tisku článek k maržím zemědělsko-potravinářského průmyslu ve Francii. Z anglicky psaného tisku jsme vybrali témata: dlouhodobé a krátkodobé dopady fiskálních deficitů na ekonomický růst a blahobyt, vývoj cen ropy, mezinárodní bankovnictví a zátěžové testování bank v USA. Ze slovenského tisku  upozorňujeme na články zabývající se zjišťováním efektivnosti veřejných zakázek (v angl. jaz.) a  analýzou inflace a vstupu SR do EMU. 

Nejčtenější