Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 6/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými knižními novinkami jsou např. Centrální bankovnictví v Českých zemích, Peněžní ekonomie (finanční trhy), Veřejná ekonomie, Základy finančního práva, Evropská integrace a ČR, Finanční analýza, Finanční ekonometrie, Rozpočtová skladba v  roce 2009, Základní principy bankovnictví, Zákon o účetnictví v praxi, Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza), Mezinárodní dvojí zdanění, Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů a Příručka mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor 2008.
  • Ze zahraničí bylo zakoupeny či získány např. tyto knihy:  A guide to the European VAT directives, Critical issues in environmental taxation: international and comparative perspectives, EC securities regulation, Euro area: OECD economic surveys 2009, International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2009,  Model tax convention on income and on capital (2008),  Structured finance and collateralized debt obligations: new developments in cash and synthetic securitization a Understanding economic statistics (OECD).

Nejčtenější