Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 5/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  spolupráce při vymáhání daňových pohledávek v EU, modelová smlouva OECD a její revize, selekce důkazů prováděná správcem daně, sociální stát a jeho konkurenceschopnost v globálním světě, rizika oddalování vstupu ČR do eurozóny, změny daňových předpisů od  1.1.2009, přístup na finanční trh a nerovnost kapitálových příjmů (v angl. jaz.), interpretace ukazatelů makroekonomické statistiky, mimořádný summit zemí EU ke sjednocení postojů k řešení krize, navrhované nařízení EU o ratingových agenturách,  rozpočtová pravidla (změny územních rozpočtů), zadluženost obcí, zdanění nemovitostí ve vybraných zemích (srovnání), příjmy obcí podle velikostních skupin (porovnání), vládní dluhopisy.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na  články z německého tisku týkající se zákona o novém uspořádání a modernizaci zákona o státní službě, nařízení o profesních kariérách ve státní správě, vytváření webové databáze informačních povinností ze zákona, podnikových penzijních fondů, navrhovaného zvýšení daní u vysokých příjmů, dopadu finanční krize na účetnictví, plánu na zestátnění  banky Hypo Real Estate,  zdanění zemního plynu,  zákona o vyvlastnění a nového oceňování nemovitostí. Z anglicky psaného tisku doporučujeme články o dopadu globalizace a integrace rozvíjejících se ekonomik na nabídku pracovních sil ve světě, o trestných činech spojených s daní z příjmu a o reakci vlády ve Spojených státech v letech 1998-2007,  o britské spolupráci veřejného a soukromého sektoru a o vývoji nezaměstnanosti ve světě.

Nejčtenější