Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 4/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  cílování inflace v ČR (v angl. jazyce), územní rozpočty (změny v pravidlech), veřejný rozpočet 2009, státní dluh v ČR a jeho financování, oprávněnost pomoci státu odvětvím národního hospodářství (bankovnictví a pojišťovnictví v letech 1990-2006), finanční vzdělávání, burzy (BCPP a RM –Systém) v ČR,  právní úprava boje proti korupci, výsledky auditu hospodaření EU v roce 2007 a  nový zákon o pojišťovnictví (prováděcí předpisy).
  • Ze zahraničních  zdrojů  pak  upozorňujeme např. na  články v angličtině, týkající se  nové podoby hospodářských ukazatelů (zlepšení standardního HDP), příčin nestabilnosti financí a její nápravy, fiskální reformy ve střední a východní Evropě z pohledu  politické ekonomie, dále světové hospodářské situace (2009) a dopadů velkých demografických změn v NSR na místní správu.  Z německy psaného tisku pak  doporučujeme statě k  hospodářské etice a terciárnímu  sektoru, záchranným balíčkům  německé spolkové vlády,  investičním fondům a investorům, hodnocení 10 let měnové unie a zavedení eura, podpoře obnovitelných energií, nové dani dědické v Německu a  mzdové politice (minimální mzda). Neméně zajímavý je článek ze slovenského tisku týkající se ekonomiky obrany státu.

Nejčtenější