Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 16/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: finanční arbitr ČR, fiskální souvislosti PPP projektů, zavedení jednotného účetnictví státu (od 1.1.2010), výhrady proti „porcování medvěda“ z právního pohledu,  změny trestního práva na úseku hospodářské trestné činnosti, nová úprava doručování písemností od finančních orgánů a vzrůstající vliv politiků na účetnictví.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z německy psaného tisku týkající se sankčních pravomocí sázkového monopolu, ocenění fair value v souvislosti s finanční krizí (studie), zdanění příjmů manželů faktorovou metodou a daňových a trestněprávních aspektů kolotočových podvodů. Z anglicky psaného tisku  jsou doporučeny stati o měření skutečné daňové zátěže v reálném světě, o daních a odměňování manažerů,  o budoucnosti financí,  o srovnání východní a západní části Německa před dvaceti lety a v současnosti a o reformě režimu DPH pro finanční služby v rámci EU. Článek zaměřený   na řízení likvidity v procesu plnění státního rozpočtu ve Francii je dostupný v  ruštině.

Nejčtenější