Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 15/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: tabuizace strategického plánování ve státní správě, změny v katastru nemovitostí, dopady finanční krize na francouzské obce, dopady novely RUD na hospodaření obcí, vývoj sporu mezi MF a společností Centrální depozitář cenných papírů ohledně převodu databáze SCP, daňové ráje, nové zákony o auditorech a o platebním styku, daňový řád a konečně Larosierova zpráva o dohledu nad finančními trhy v EU.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku týkající se daňového zvýhodnění bytových podniků, příjmů politických stran v  Německu (2009 a 2010) a argumentace v neprospěch tzv. krátké práce.  Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati o stavu fiskální nouze ve Velké Británii, zranitelnosti rozvojových zemí poklesem remitencí migrantů, skrytých nákladech krize (USA), o vzniku maďarské Rady pro rozpočet a o využití panelových dat na testování fiskální udržitelnosti v rámci EU. Článek zaměřený na vývoj úvěrů pro soukromý sektor v Německu v průběhu globální finanční krize je dostupný v angličtině i němčině a příspěvek   k rozpočtové politice EU v ruštině.

Nejčtenější