Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 14/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami jsou např. tituly:  Dějiny daní a poplatků, Komparativní ekonomika EU,  Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě, Numismatika: peníze v českých zemích, Česká ekonomika v evropských integračních procesech, Rozpočet a politiky EU: příležitost pro změnu,  Vnitřní kontrolní systém, Den, kdy došly prachy: jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme připravit my, Evropská unie a hospodářské reformy, Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, Návrat ekonomické krize a  Veřejné  finance v ČR.
  • Ze zahraničí byly zakoupeny nebo získány darem zajímavé knihy, např.:  Money laundering: a new international law enforcement model, Policy, finance & management for public-private partnerships, A world of chance: betting on religion, games, Wall Street, Local public finance in Central and Eastern Europe, The euro at 10: Europeanization, power, and convergence a Transfer pricing and customs valuation: two worlds to tax as one.

Nejčtenější