Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 13/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: determinanty půjček v cizí měně v nových členských zemích EU (v anglickém jazyce), zdaňování úspor v evropském kontextu, veřejná podpora v oblasti státních záruk, vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz, lichva jako morální, sociální a ekonomický problém, nepříspěvkové doby pojištění, MF a programové financování, příjmy a výdaje v cizí měně z hlediska daně z příjmů, nová úprava státní podpory stavebního spoření a minimální mzda - důsledky pro trh práce v ČR  (v anglickém jazyce).
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku týkající se ručení daňového poradce/advokáta za chybné poradenství, zvláštních daňových úprav  pro tzv. Bad Banks, zvýhodnění podnikového majetku novým zákonem o dani dědické, změn odvodového řádu na základě zákona o potírání daňového úniku, krátkodobých a střednědobých perspektiv veřejných rozpočtů v Německu a nemovitého majetku soukromých domácností v Rakousku. Z anglicky psaného tisku jsou např. vybrány stati o centrálním bankovnictví, nové podobě Wall Streetu, úloze daňového poradce v účetním procesu a o zjednodušení a harmonizaci pravidel EU pro fakturování a archivaci DPH.

Doporučované

Nejčtenější