Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 12/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: obec jako poplatník i jako příjemce daňového výnosu, forenzní audit v obci, právo na nahlížení do daňového spisu, aplikace komunitárních směrnic správcem daně, centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a úvěrové deriváty.
  • Ze zahraničních zdrojů se např. upozorňuje na články: zákon o rentě z vlastního bydlení, spolkový platový zákon, komunální finance v Německu (2005-2008), střední stav v Německu (posouzení na bázi úředních dat daňové statistiky), daň z obratu a bankovní služby, rozbor německého daňového systému z hlediska významu daní závislých a nezávislých na výnosu, Riestrův důchod, zákonná úprava manažerských platů v Německu, boj proti prodlení s platbou v obchodním styku (návrh reformy evropské směrnice),  ročenka bankovní statistiky v Rakousku za rok 2008, model kapitalismu praktikovaného v severských zemích, ochrana finančních trhů a aktualizace Vzorové smlouvy OECD  v r. 2008.

Nejčtenější