Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 1/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  archivace účetních dokladů, důkazní břemeno v daňovém řízení z hlediska judikatury, novela zákona  o podnikání na kapitálovém trhu, zkreslování údajů v daňovém řízení, závazná posouzení, změny zákona o účetnictví od roku 2009 a 2010, finanční krize a opatření Evropské komise, regionální rozdělení poslaneckých dotací v ČR a role Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu ve financování zemědělských aktivit v ČR (v anglickém jazyce).
  • Ze zahraničních zdrojů  pak pozorňujeme  např. na články týkající se změn institucionálního systému EU v souvislosti se zavedením víceúrovňového výkonu vládnutí, fiskálních dopadů reforem místní správy v devadesátých letech, ukazatelů k hodnocení výkonnosti veřejných rozpočtů,   reformních návrhů na modernizaci státního účetnictví (vše se týká SRN), evropského výzkumu v oblasti hospodářské etiky, manévrovacího prostoru zákonodárce a zajištění daňových příjmů v EU, zhodnocení zkušeností se zavedením eura (desetileté výročí), hodnocení evropských ministrů financí, podvodů s úvěrovými kartami v USA, finančního zabezpečení penzijních systémů v zemích ES a v Rusku a vlivu globálního hospodářského prostředí na poptávku po zdrojích MMF.

Nejčtenější