Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 11/2009

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata:  sankce za porušení pravidel hospodaření s prostředky státu, klady a zápory smíšeného systému územní veřejné správy, zdaňování společností v EU, právní význam cenových vybočení (mimořádně vysokých a mimořádně nízkých cen),  vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank, nové metody deflace HDP a výsledky zátěžových testů  (zpráva ČNB). Neméně zajímavé jsou rovněž články zaměřené na hodnocení přetrvávání inflace a determinanty rozpětí úrokových sazeb českých bank v anglickém jazyce a na finanční a hospodářskou krizi z pohledu finančního práva v rámci EU  ve slovenském jazyce. 
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na  články z maďarského tisku (v anglickém jazyce) týkající se úvah o krizi jako zkoušce ohněm pro integrační systém EU a finanční krize ve vztahu k mezinárodnímu obchodu. Z anglického pak na články týkající se boje proti klimatickým změnám po roce 2012, penzí ve veřejném sektoru a veřejných financí v USA. Z německého tisku jsme zpracovali stati týkající se situace v bývalém východním Německu, vývoje faktorů určujících oběh hotových peněz v eurech v Německu, daně dědické, daňové povinnosti, pozitivní rendity zákonného důchodového pojištění a vedení elektronického účetnictví.

Nejčtenější