Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 9/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů  podchycena např. témata:  působení Mezinárodního měnového fondu od jeho založení v roce 1944, vytýkací  řízení v daních (problémy a novinky), navrácení veřejné (protiprávní a neslučitelné) podpory v EU, posečkání daně a povolení splátek daňovému subjektu, ECB jako koordinátor měnové politiky a financování církví a náboženských společností v ČR a SR.
  • Ze  zahraničních  zdrojů pak  upozorňujeme např. na  články týkající se  opatření k posílení finanční stability EU, otázek uskutečněného i potenciálního rozšíření Evropské unie, zkušeností s pokladním plněním rozpočtu ve Velké Británii, 60 let německé sociální tržní ekonomiky, změn v právu investičních fondů (v SRN), německého daňového systému v mezinárodním srovnání, spolupráce centrálních bank eurozóny  při přípravě rozhodnutí měnové politiky a jejich realizaci, aktualizovaných programů stability a konvergence členských zemí EU pro rok 2007 a  problematiky zdravotnictví z ekonomického hlediska.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlad: Rozšíření eurozóny nepřivede euro do úzkých (problematika rotace v Radě ECB po vstupu Slovenska do eurozóny).

Nejčtenější