Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 8/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů   podchycena např. témata:  postup při stanovení výše pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zavedení integrovaného rozpočtového systému Státní pokladny v ČR, církevní restituce, ekonomický přínos přímých investičních pobídek v ČR,  změny účetních předpisů od 1.1.2008, daňové příjmy po stabilizaci veřejných rozpočtů,  kvalita odhadů daňového inkasa z hlediska obecních rozpočtů, ekonomická transformace ČR (rozpočtové důsledky), udržitelnost veřejných financí,  Lisabonská smlouva, rozhodnutí Ústavního soudu  o zákoníku práce a financování zdravotnictví (v anglickém jazyce).
  • Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se  finančního vyrovnání mezi spolkovými zeměmi v roce 2007, mezinárodní daňové konsolidace v EU,  kompetencí a moci ministrů financí členských zemí EU, situace v mezinárodním bankovnictví, růstu cen potravin ve Francii v souvislosti s inflací a nasazení externích zaměstnanců na německých ministerstvech z hlediska účetnictví. Řada článků se týká daňové problematiky v Německu, např. federálního uspořádání daňové správy, daňových úniků,  daní z příjmu a  novelizovaného zákona   o daňových poradcích. 
  • V další části  Informací Vám nabízíme překlady: Nájemné se bude řídit podle inflace (změna ve švýcarském nájemním právu), Ohrožuje inflace náš blahobyt? (vývoj inflace v Rakousku) a Nechte je být (dopad ekologických daní).

Nejčtenější