Novinky

Informace Odborné knihovny MF - č. 7/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Z českých titulů   jsou např. podchycena témata:  jak čelit rizikům na finančním trhu, ekologické daně, ruské soutěžní právo, ztráty bankovního sektoru způsobené americkou hypoteční krizí, jmenování a odvolání úředníků ÚSC, Public Sector Information, rozvoj e-governmentu, nedostatky a slabá místa externích ratingů, financování realitních projektů z pohledu zákona o daních z příjmů, statistický systém INTRASTAT, správa daní a insolvenční zákon, postavení územních rozpočtů v rámci rozpočtové soustavy ČR, likvidace zbytkových státních podniků, zaměstnanecké benefity podle nových právních předpisů, novela zákona o finanční kontrole, obcházení zákona ve věcech daňových, drobné podnikání a šedá ekonomika (v anglickém jazyce).
  • Ze    zahraničních      zdrojů     se např. upozorňuje na  články týkající se  rozpočtového procesu v Rakousku, analýzy kvality regulatorního a dozorčího rámce finančního trhu v Evropské unii, finanční vzdělanosti v USA, nárůstu nerovnosti mezd v Německu, daňové koordinace v rozšířené EU, dopadů zavedení společného konsolidovaného základu korporační daně v EU, finančních a bankovních aspektů zadluženosti maďarských domácností, regionální nerovnosti příjmů v Číně, předpisů upravujících institut závazné informace v Německu a povinností daňového poradce v Německu vůči klientovi.
  • V další části  Informací je zařazen překlad z  německého zdroje: Správné zacházení s rizikem (bankovnictví).

Zdroj: MF - Oddělení finančních a ekonomických informací, publikováno 4.6.2008, ke stažení ve formátu pdf

Nejčtenější