Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 6/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňové systémy v globálním světě, Analýza pro ekonomy, Mystérium kapitálu : proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na světě, Papírové peníze 1759-1918: od Marie Terezie po Karla I., Makroekonomická fakta české transformace, Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, Ekonomie evropské integrace, Evropské a mezinárodní insolvenční právo: komentář, Dobývání renty prostřednictvím reforem veřejných financí.
  • Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Accounting best practices, Growth and cohesion in the European Union, Black finance: the economics of money laundering, Taxing reforms: the politics of the consumption tax in Japan, the United States, Canada and Australia, International monetary policy after the euro, Global corporate tax handbook 2007, Global individual tax handbook 2007, Précis de fiscalité 2008, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007, nové publikace OECD (např. Taxing wages 2006-2007, Czech Republic: OECD economic surveys 2008) a dalších mezinárodních organizací.
  • Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: duben 2008, v anglické verzi pak Macroeconomic forecast – Czech Republic.

Nejčtenější