Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 5/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: zdaňování korporací v Evropské unii, insolvenční řízení, výnosy a náklady brzkého a pozdějšího přijetí eura, daňová optimalizace nadnárodních společností prostřednictvím vnitřních cen (hlavní teoretická východiska a možné makroekonomické dopady), ekologické daně, centrální registr účtů, hypoteční krize USA a hodnocení zavádění e-governmentu v české veřejné správě.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se novelizace systému DPH v rámci EU, právního řádu v ekonomii, krize Wall Streetu, metody
    generačních bilancí, povinnosti zdanění fiktivního zisku v Německu (případ zkrachovalé společnosti Phoenix), boje s daňovým únikem v Německu, konverzního kurzu při přechodu SR na euro, německého zákona o reformě podnikových daní (2008), zdanění přesunů podnikových činností v SRN, mezinárodního srovnání daňové podpory výdajů na zabezpečení ve stáří a jejich zdanění při odchodu do zahraničí a suverénních majetkových fondů.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z rakouských a německých zdrojů: Je měnová politika se svým uměním v koncích, Zákon o ohlašování darů: zrušení daně dědické a darovací (Rakousko), Co se skrývá za inflační mírou (problematika propočtu cenové stability), Proč vlastně klesající státní kvóta příliš nevypovídá o kvalitě německé politiky (komentář k vývoji státní kvóty) a Inflace půlí důchod (úvaha o výši a reálné hodnotě budoucích zákonných důchodů).
  • Navíc jsme pro Vás připravili upozornění na nové zajímavé periodikum a na nový Knihovní a výpůjční řád Odborné knihovny Ministerstva financí. Dále připojujeme návod, jak hledat informace v databázi Eurostat Statistics (dostupné ve vašich počítačích) a jak postupovat při objednávání překladu.

Nejčtenější