Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 4/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: reforma daní 2008 (seriál článků), rozpočtová reforma (vliv změn příjmů a výdajů na deficit), vytvoření účetnictví státu, osobní bankrot, pozice zlata na současných finančních trzích, Národní plán zavedení eura, mandatorní sociální výdaje v ČR, komunikace ČNB (v anglickém jazyce). Klasickému pozitivizmu dnes je věnováno nové monotematické číslo Acta oeconomica pragensia. Zajímavé články přináší nový časopis Poradce veřejné správy: Rozpočtová pravidla a prostředky Národního fondu, Finanční hospodaření samospráv v roce 2008, Příplatky k platu ve veřejné správě, Rozpočtová skladba, Zdaňování neziskových organizací a další.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se přínosů moderních technologií pro poskytování veřejných služeb, vyrovnávání podniků s reálnými náklady na penze, nových hráčů na globálních trzích, konkurenceschopnosti zemí EU v mezinárodním obchodě a daně z obratu u obecně prospěšných sportovních spolků v SRN.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Zvyšuje silný stát daňovou morálku (vliv potírání daňového úniku na daňovou morálku), Ekonomové požadují konjukturální politiku, Bohatí platí nejvyšší daně (komentář ke studiím DIW - Německý institut ekonomického výzkumu), Řízení inflace podle Evropské centrální banky a Budoucnost bankovního dohledu. Z britského tisku byla vybrána stať Hrubě zkreslený obraz (použití HDP na hlavu jako měřítka životní úrovně obyvatelstva).
  • Navíc jsme pro Vás připravili upozornění na nová periodika.

Nejčtenější