Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 3/2008

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: důvody proti přijetí eura v ČR, daňová exekuce podle zákona o správě daní a poplatků, institut skupinové registrace (DPH), přímý účinek směrnic ES a jeho současné meze, regionální účetní komory v Polsku, editační povinnost v roce 2008 (zákon č. 261/2007 Sb.), účast ČR v sedmém rámcovém programu EU pro vědu a výzkum, možné zrušení stavebního spoření, ekonomická moc suverénních fondů a Česká republika a eurozóna.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se uplatňování UMAGu (zákona k podnikové integritě a modernizaci odpůrčího práva), návrhu zákona k reformě daně dědické, mezinárodního daňového plánování po reformě podnikových daní, kartelových dohod a reformy starobního pojištění nemajetných (vše se týká Německa), dále dopadu recese na trhu nemovitostí v USA na spotřebu, trendů veřejných výdajů ve Francii, důsledků daňových systémů bez daňového přiznání na strukturu individuální příjmové daně v USA, rostoucích cen potravin a boomu biopaliv, lidského kapitálu v Evropě (konference), investic státních fondů z Asie a
    Středního východu do světových bank, výkonového rozpočtování a akruálního rozpočtování a radikální změny britského bankovního systému.
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Darling požaduje systém včasného varování (k prevenci finančních krizí), Brusel nepřistoupí na rozsáhlou reformu měnové politiky, Menší zlo (předpokládaný vývoj celosvětové inflace v roce 2008 vzhledem k nekončící úvěrové krizi) a Ztráty, důvěra a odpovědnost (postoj bank k riziku). Z britského tisku byla vybrána stať Náprava začíná doma: finanční regulace.
  • Navíc jsme pro Vás připravili informaci o vybraných elektronických zdrojích a novém tištěném periodiku.

Nejčtenější